Trọn bộ giảm giá liên quan đến Azure Courses

Trọn bộ giảm giá liên quan đến Azure Courses

AZ-204 Microsoft Azure Developer - Practice Exams 2022

AZ-204 Microsoft Azure Developer - Practice Exams 2022

AZ-204 Microsoft Azure Developer là chứng chỉ hướng đến phát triển giải pháp trên nền tảng Azure, ngày trước nó là AZ-203 nhưng sau này đổi thành AZ-204. 

Outline của chứng chỉ AZ-204 

Bên dưới là khối lượng kiến thức và tỉ lệ phân bổ khi học lấy chứng chỉ AZ-204 Microsoft Azure Developer, hi vọng có thể giúp bạn hình dung được  lộ trình rõ ràng. Phần bên dưới mình không dịch nhé, vì các từ vựng chuyên ngành rất dễ hình dung và tra cứu về sau. 

Develop Azure compute solutions (25-30%)

Implement IaaS solutions

 • provision virtual machines (VMs)
 • configure, validate, and deploy ARM templates
 • configure container images for solutions
 • publish an image to the Azure Container Registry
 • run containers by using Azure Container Instance

Create Azure App Service Web Apps

 • create an Azure App Service Web App
 • enable diagnostics logging
 • deploy code to a web app
 • configure web app settings including SSL, API settings, and connection strings
 • implement autoscaling rules including scheduled autoscaling and autoscaling by
 • operational or system metrics

Implement Azure functions

 • create and deploy Azure Functions apps
 • implement input and output bindings for a function
 • implement function triggers by using data operations, timers, and webhooks
 • implement Azure Durable Functions
 • implement custom handlers

Develop for Azure storage (15-20%)

Develop solutions that use Cosmos DB storage

 • select the appropriate API and SDK for a solution
 • implement partitioning schemes and partition keys
 • perform operations on data and Cosmos DB containers
 • set the appropriate consistency level for operations
 • manage change feed notifications

Develop solutions that use blob storage

 • move items in Blob storage between storage accounts or containers
 • set and retrieve properties and metadata
 • perform operations on data by using the appropriate SDK
 • implement storage policies, and data archiving and retention

Implement Azure security (20-25%)

Implement user authentication and authorization

 • authenticate and authorize users by using the Microsoft Identity platform
 • authenticate and authorize users and apps by using Azure Active Directory
 • create and implement shared access signatures

Implement secure cloud solutions

 • secure app configuration data by using App Configuration Azure Key Vault
 • develop code that uses keys, secrets, and certificates stored in Azure Key Vault
 • implement Managed Identities for Azure resources
 • implement solutions that interact with Microsoft Graph

Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions (15-20%)

Integrate caching and content delivery within solutions

 • configure cache and expiration policies for Azure Redis Cache
 • implement secure and optimized application cache patterns including data sizing,
 • connections, encryption, and expiration

Instrument solutions to support monitoring and logging

 • configure an app or service to use Application Insights
 • analyze and troubleshoot solutions by using Azure Monitor
 • implement Application Insights web tests and alerts

Connect to and consume Azure services and third-party services (15-20%)

Implement API Management

 • create an APIM instance
 • configure authentication for APIs
 • define policies for APIs

Develop event-based solutions

 • implement solutions that use Azure Event Grid
 • implement solutions that use Azure Event Hubs

Develop message-based solutions

 • implement solutions that use Azure Service Bus
 • implement solutions that use Azure Queue Storage queues

Khuyến mãi gần 300 câu hỏi miễn phí 

Hướng dẫn lấy lại password sa trong SQL Server 2019

Hướng dẫn lấy lại password sa trong SQL Server 2019

 Hôm nay gặp một trường hợp cực khó đó là một bạn trong team làm thao tác thế nào mà mất sạch user trong SQL Server 2019. Cũng may mắn là chỉ xảy ra trên môi trường developer, ngoài ra thì user đăng nhập theo Window Authen cũng mất hết quyền nên không thể làm gì được, còn user sa mặc định thì lại quên password. 

Tổng kết lại đề bài

 • Quên cmnr password của user sa trong SQL Server 2019
 • User login theo chế độ Window Authentication thì bị mất hết quyền, chỉ xem được table mà không làm được bất kì thao tác gì như thêm, xóa, sửa user... 

Giải quyết thôi 

 • Mở công cụ SQL Server Configuration manager, tại đây bạn tiến hành Stop services SQL Server nhé. Ngoài ra nếu bạn nào muốn nhanh thì có thể dùng câu lệnhnet stop “SQL Server (MSSQLSERVER)”
 • Tiếp theo là vào regedit.exe, rồi tiếp tục vào theo đúng đường dẫn bên dưới 
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SQLAgent$SQLEXPRESS


 • Tại value ImagePath, tiến hành sửa lại value string
  • Trước khi chỉnh sửa: 
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE" -i SQLEXPRESS
  • Sau khi chỉnh sửa:
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE" -i -m SQLEXPRESS
 • Tiếp theo start lại services SQL Server
net start “SQL Server (MSSQLSERVER)”
 • Mở SQL Server Management Studio lên, nhớ là chạy với chế độ admin nhé. (Run as administrator) 

 • Tiếp tục vào phần user sa để tiến hành thay đổi password, một lưu ý nhỏ là nên turn off các policy của password đi nhé. 

 • Đăng nhập lại với user sa và password đã tạo, từ giờ trở đi bạn có thể tạo thêm một vài user để phòng trường hợp bị mất toàn bộ user nhé. 

 • Ngoài ra, nhớ restore lại đoạn string value của ImagePath nhé.
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE" -i SQLEXPRESS

  Lưu ý

  Bắt buộc làm đúng các thao tác trên nhé. Thường mọi người sẽ bị sai ở chỗ quên stop services và restart services. 

  AWS Free Tier và những điều cần lưu ý

  AWS Free Tier và những điều cần lưu ý

   Các bạn đang tìm hiểu về các dịch vụ Cloud như Amazon, Azure thì chắc chắn việc đầu tiên là làm cách nào có thể tiếp cận được nhanh nhất với chi phí thấp nhất hoặc miễn phí thì càng tốt. Bài viết này mình xin giới thiệu về AWS Free Tier, một trong những gói miễn phí cho anh em vọc phá khi bước chân lên cờ lao. Và cũng nên lưu ý là không có cái gì là miễn phí mãi mãi và miễn phí vô điều kiện cả, cần lưu ý để tránh mất tiền oan (bọn mình hay trêu nhau là khi bạn thiếu kiến thức thì sẽ mất tiền, mà không có kiến thức nữa thì sẽ mất rất rất nhiều tiền).

  AWS Free Tier có những gì? 

  • 750 giờ làm việc với EC2
  • 5GB với S3
  • 750h làm việc với RDS
  • 250GB với Amazon DynamoDB (Non-SQL) 
  • 2 tháng làm việc với Amazon SageMaker liên quan đến machine learning.. 
  • 1 triệu kết nối AWS Lambda / 1 tháng
  • 750h sử dụng Amazon Lightsail, một dạng dịch vụ tương tự như VPS 
  • 30 ngày sử dụng Amazon GuardDuty, một dịch vụ giám sát thông minh bảo vệ account và workload của bạn. 
  • Và còn nhiều nhiều dịch vụ khác nữa mà bạn có thể tham khảo thêm tại đây nhé. 

  Không có món ngon nào là miễn phí 

  Nhìn vào danh sách miễn phí khủng của AWS thì mình cứ tha hồ mà vọc phá và làm các bài lab. Nhưng không hãy cẩn thận nhé. Khi bạn vượt quá các thông tin số được quy định cho AWS Free Tier thì AWS sẽ không "tự" chủ động báo bạn là " mình đã vượt hạn mức cho phép" đâu nhé. Và chính bản thân mình cũng mất 4 USD "tiền ngu" cho vụ này. 
  Mình sử dụng con EC2 để deploy Window Server 2012 và cài đặt RDS  để test một số chức năng Batch Window nhưng do vượt quá hạn mức quy định của Amazon DynamoDB mà mình bị mất tiền ngu. 


  Mất 4 USD ngu thì cũng phải học được gì chứ 

  Thế là phải nghiên cứu chỗ set cái alarm khi vượt quá định mức quy định của AWS Free Tier. Sau khi cài đặt xong, khi sử dụng vượt quá định mức thì sẽ có một cái email thông báo kiểu như bên dưới. Lúc này thì có thể ngủ ngon giấc rồi. 

  Subject: AWS Free Tier limit alert
  Dear AWS Customer, 

  Your AWS account xxxxxxxxxx has exceeded 85% of the usage limit for one or more AWS Free Tier-eligible services for the month of November. 

  AWS Free Tier Usage as of 11/12/2021 
  AWS Free Tier Usage Limit 
  1,829 Requests 
  2,000 Put Requests of Amazon S3 

  Tự động login Putty cùng username và password

  Tự động login Putty cùng username và password

   Khi làm việc với AWS services, mình phải kết nối liên tục giữa server cũ (on premise) và server mới (cloud) để xác nhận hoạt động cũng như tập hợp các thông tin cho việc migration. Chưa kể đến trường hợp chỉ có một wifi thỉnh thoảng lại bị connect timeout, một ngày có khi phải login/ logout đến hơn 10 lần.  

  Vòng lặp các thao tác

  1. Click phần mềm Putty 
  2. Nhập Username 
  3. Nhập Password
  4. Rồi xác thực MFA, nhận token từ điện thoại và access vào server AWS. 

  Tối giản các thao tác bằng một tips nhỏ

  Để tiết kiệm thời gian, mình có thử tối giản lại Step 2 và Step 3 để rút ngắn thời gian nhập username và password. 

  1. Tạo một shortcut trên destop hoặc bất kì đâu liên kết đến putty.exe
  2. Click chuột phải chọn Properties
  3. Chỉnh sửa lại đường dẫn một như bên dưới 
  "C:\Program Files\PuTTY\putty.exe"  -load your_server -l your_user_name -pw your_password

  Chúc các bạn thành công nhé. 

  Tổng hợp 250 câu hỏi phỏng vấn AWS

  Tổng hợp 250 câu hỏi phỏng vấn AWS

   Mình có collect được từ một group bạn người Ấn có chia sẻ các câu hỏi phỏng vấn liên quan đến AWS. Nội dung ở mức cơ bản nhưng đủ để cũng có kiến thức của các bạn khi đi phỏng vấn hoặc present các vấn đề liên quan đến AWS. 


  Link download: https://app.box.com/s/qzujzfs5bu5gmhypo2jgi39lpgm382mp

  Trọn bộ câu hỏi PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals Practice Exams 2022

  Trọn bộ câu hỏi PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals Practice Exams 2022

   Cũng giống như AWS thì Microsoft cũng có nền tảng Cloud gọi là Azure và PL-900 là chứng chỉ cơ bản nhất khi bước chân vào con đường cloud Azure. Mình cũng đã học thử thì thấy khá bổ ích với những người lần đầu tiếp cận, cung cấp cho chúng ta có một góc nhiều tổng quất nhất trước khi đi vào chi tiết. 

  Link khuyến mãi từ Udemy

  Link: https://bit.ly/3EQ11lF

  Code: 166C0E8235A136BBE3ED 

  Trọn bộ câu hỏi AWS Certified Security Speciality SCS-C01 Practice Exam 2022

  Trọn bộ câu hỏi AWS Certified Security Speciality SCS-C01 Practice Exam 2022

  AWS Certified Security – Specialty được thiết kế cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò bảo mật và có tối thiểu hai năm kinh nghiệm thực tế về bảo mật khối lượng công việc AWS. 

  Các điều kiện cần để lấy chứng chỉ này

  • Có năm  kinh nghiệm bảo mật CNTT trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp bảo mật cũng như tối thiểu hai năm kinh nghiệm thực tế về bảo mật khối lượng công việc AWS
  • Kiến thức thực hành về các dịch vụ bảo mật AWS và tính năng của những dịch vụ này để cung cấp môi trường sản xuất bảo mật cũng như hiểu biết về các hoạt động và rủi ro bảo mật
  • Kiến thức về mô hình trách nhiệm chung của AWS và ứng dụng của mô hình, các biện pháp kiểm soát bảo mật cho khối lượng công việc trên AWS, chiến lược ghi nhật ký và giám sát, mô hình nguy cơ đe dọa bảo mật đám mây, quản lý bản vá lỗi và tự động hóa bảo mật, các cách để nâng cao dịch vụ bảo mật AWS bằng công vụ và dịch vụ của bên thứ ba cũng như những biện pháp kiểm soát phục hồi sau thảm họa, bao gồm BCP và sao lưu, mã hóa, kiểm soát truy cập và lưu giữ dữ liệu
  • Hiểu biết về những cách phân loại dữ liệu chuyên biệt và cơ chế bảo vệ dữ liệu của AWS, các phương pháp mã hóa dữ liệu và cơ chế AWS để triển khai những phương pháp này cũng như các giao thức Internet bảo mật và cơ chế AWS để triển khai chúng
  • Khả năng đưa ra các quyết định đánh đổi liên quan đến chi phí, bảo mật và độ phức tạp của quá trình triển khai nhằm đáp ứng một nhóm các yêu cầu về ứng dụng
  Nội dung ở trên là mình lấy từ AWS họ mô tả, còn nếu bạn đủ tự tin thì tầm 1 năm là có thể lấy được chứng chỉ này nhé. 

  Thông tin khuyến mãi từ Udemy

  Lưu ý là chỉ 1-2 ngày là hết hạn nhé, nên mọi người cần nhanh tay. 

  Thông tin khuyến mãi từ Coursera

  Hướng dẫn cài CLI AWS và một số câu lệnh CLI thường dùng

  Hướng dẫn cài CLI AWS và một số câu lệnh CLI thường dùng

  AWS không chỉ có bảng điều khiển dưới dạng Web UI vừa đẹp mắt lại dễ hiểu mà còn hỗ trợ rất mạnh giao diện dòng lệnh, thường hay được gọi là AWS CLI. AWS CLI có 2 phiên bản, phiên bản v1 mình chưa sử dụng nhưng đa phần mọi người đánh giá là phức tạp hơn phiên bản 2 (AWS CLI v2). Bài viết này mình đề cập đế v2 thôi nhé. 

  Cài đặt AWS CLI

  • Cho Window: https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi
  • Ngoài ra còn có các phiên bản khác các bạn có thể tham khảo thêm. 
  • Sau khi cài đặt xong, bạn đánh lệnh kiểm tra như bên dưới. 
  aws --version
  • Nếu xuất hiện được màn hình như bên dưới thì đã cài đặt thành công nhé. 

  Cấu hình AWS CLI

  Điều kiện tiền đề là bạn phải có một User IAM nhé, các bạn có thể tham khảo lại bài viết Hướng dẫn tạo User IAM trong AWS

  Sau khi có user bạn lấy được thông tin ACCESS KEY và SECRET KEY từ file csv đã download về hoặc có thể trực tiếp xem thông tin của user đó nhé. 
  • Trường hợp có nhiều user bạn phải chỉ định với câu lệnh aws configure — profile “name” 
  $ aws configure freeprogrammingcoupon
  AWS Access Key ID [None]: AKIAJTIZR5H5K4RKYGxxx
  AWS Secret Access Key [None]: 6C0a4PETdsmOdjzxpORDM27uvS40zemBtlxxx
  Default region name [None]: ap-northeast-1
  Default output format [None]: text
  

  • Trường hợp chỉ có một user bạn chỉ cần aws configure
  $ aws configure
  AWS Access Key ID [None]: AKIAJTIZR5H5K4RKYGxxx
  AWS Secret Access Key [None]: 6C0a4PETdsmOdjzxpORDM27uvS40zemBtlxxx
  Default region name [None]: ap-northeast-1
  Default output format [None]: text
  

   Chi tiết thông tin từng mục như mình mô tả bên dưới nhé, nhớ đọc kỹ nhé. 
   • AWS Access Key ID [None]: key này copy từ file csv của user
   • AWS Secret Access Key [None]: key này copy từ file csv của user
   • Default region name [None]: ap-northeast-1, do mình ở Nhật nên phải điều đúng region mà bạn đang ở hiện tại nhé, không phải là region của EC2 nhé (ban đầu mình bị nhầm)
   • Default output format [None]: textSau khi điền hết các thông tin như trên bạn bạn Enter sau đó bạn phải tiến hành 2 bước để xác nhận xem là cấu hình của mình đã đúng hay chưa. 
   • Vào thư mục C:\Users\xxxx\.aws (xxxx chính là user của bạn trên window), kiểm tra xem có 2 file config và file credentials hay không nhé, nếu kỹ hơn có thể mở ra xem thông tin đúng như lúc mình nhập không. 
   • Tiếp theo làm cái lệnh như bên dưới nếu đang sử dụng S3 
   aws s3 ls
   • Nếu đang sử dụng EC2 thì làm cái lệnh 
   aws ec2 describe-instances

   Một số lỗi thường hay gặp

   • Trường hợp mà key bạn nhập bị sai,  lúc sử dụng các lệnh aws sẽ xuất hiện lỗi như bên dưới. 
   A client error (InvalidAccessKeyId) occurred when calling the ListBuckets operation: The AWS Access Key Id you provided does not exist in our records.
   
   • Trường hợp mà region bạn nhập không đúng, lúc sử dụng các lệnh aws sẽ xuất hiện lỗi như bên dưới. 
   Could not connect to the endpoint URL: "https://ec2.ap-northeast-zzzzzzz.amazonaws.com/"

   Hướng dẫn tạo MFA cho User trong AWS

   Hướng dẫn tạo MFA cho User trong AWS

   Để tăng độ bảo mật cho tài khoản, lúc cấp tài khoản cho các bạn dev/ test sử dụng thì ngoài việc add các bạn vào từng group với từng loại quyền tương ứng, rồi nào là các policy về tài khoản như độ dài password... thì bạn cũng nên add thêm một policy nữa đó là xác thực MFA . 

   Tạo MFA cho User trong AWS

   Tiền đề là mình đã có một tài khoản IAM trong AWS rồi nhé, tài khoản này mình dùng để thao tác trên AWS là chủ yếu, và tài khoản này mình chưa có thêm xác thực MFA.

   Step 1:

   • Login account của bạn vào AWS rồi từ dashboard này bạn có thể search keyword IAM. 
   • Hoặc có thể click vào item IAM như hình bên dưới nhé. 


   Step 2  

   • Bên sidebar trái, click vào mục user nhé. 
   • Sau đó click tiếp vào user mà bạn muốn thêm MFA vào, ở danh sách của mình hiện tại chỉ có một account để mình học thôi.    Step 3

   • Click tiếp vào tab Security Credentials
   • Từ đây bạn click tiếp vào link Manage của mục Assigned MFA device


   • Một popup sẽ hiển thị cho bạn chọn phương thức của MFA, như bên hình dưới sẽ có 3 loại: 
    • Virtual MFA device 
    • U2F security key 
    • Other hardware MFA device
   • Ở đây mình sẽ chọn Virtual MFA device nhé. Với phương thức Virtual MFA device thì bạn phải download một trong 3 phần mềm như bên dưới, mình thì hay sử dụng Google Authenticator(Do thói quen thôi nhé, chứ thật ra mình cũng không phân biệt được 4 loại sẽ tốt như thế nào đâu)
    • Google Authenticator
    • Microsoft Authenticator
    • LastPass Authenticator
    • Authy

   Step 4

   • Lấy cái app mà bạn đã download ở step 3 để tiến hành scan mã barcode đang hiển thị ra nhé. 
   • Chỗ này lưu ý: lần đầu tiên thì AWS họ bắt bạn phải verify 2 mã MFA nhé. Bạn nhập mã đã tạo ra lần đầu vào MFA1, rồi sau đó đợi nó hết hạn và tạo ra mã thứ 2 thì bạn điền vào tương ứng MFA2    Step 5

    • Thật ra step này không liên quan đến vụ tạo MFA  đâu nhé. Do check tài khoản của mình mà quên mất các thông tin để sử dụng nên tiện tay tạo cái access key lại để sử dụng thôi. 

     Trong phạm vi bài viết về tạo MFA cho User trong AWS nên mình chỉ hướng dẫn tới đây thôi nhé. 

     Làm việc với dữ liệu bằng công cụ BCP có trên SQL Server

     Làm việc với dữ liệu bằng công cụ BCP có trên SQL Server

     Lâu rồi mới có dịp làm việc với SQL Server lại, đang làm một một dự án liên quan đến vận chuyển và có liên quan đến một lượng khủng data từ SQL Server. Hiện tại, mỗi lần có thành viên mới vào dự án thì việc setup môi trường SQL để có đầy đủ data và đồng nhất hoàn toàn với môi trường product khá mất thời gian. 


     Bài toán import và export nhiều dữ liệu

     Vì data được sử dụng qua rất nhiều năm và được input từ nhiều hệ thống khác từ bên ngoài vào nên mỗi table chứ khá nhiều dữ liệu ( có table đến vài chục GB dữ liệu). Nghiên cứu một hồi thì cũng có giải phát đó là sử dụng BCP của SQL Server  để xử lý. 

     Tìm hiểu một chút về BCP

     Đây là một bộ công cụ commandline được cung cấp bởi SQL Server nên có tính tương thích cao khi tương tác với SQL Server. Các chức năng hỗ trợ của BCP: 
     • Export data từ table của SQL Server sang data dưới dạng file. (csv, tsv, text đều được..)
     • Export data từ câu query của SQL Server sang data dưới dạng file (csv, tsv, text đều được..)
     • Import hàng loạt data từ file đã export trước đó vào lại table của SQL Server. 
     • Ngoài ra, bạn có thể linh động trong việc định dạng file ( xuất định dạng file text, csv... hoặc một định dạng nào mà bạn thấy phù hợp nhất...) 

     Chi tiết về cách sử dụng BCP

     Khi sử dụng BCP bạn cần hiểu rõ các thông tin trong command line bên dưới nhé. Mình sẽ list chi tiết ra từng loại. 
     • in data_file: in ý nghĩa là bạn muốn import file, data_file là file mà bạn muốn import vào SQL Server. 
     • out data_file: out ý nghĩa là bạn muốn output file dưới dạng một table chỉ định, data_file là file mà bạn muốn export vào SQL Server. 
     • queryout data_file: queryout ý nghĩa là bạn muốn output file dưới dạng một câu query, data_file là file mà bạn muốn export vào SQL Server. 
     • -c: kiểu character khi thao tác. Cái này mình cũng không rõ lắm vì cũng ít khi sử dụng. 
     • -t: truy cập theo phương thức Trusted connection (Windows Authentication).
     • -u xxx -p xxxx: nếu có sử dụng password và user khi truy cập vào SQL Server. 
     • -S: servername của bạn (FREEPROGRAMMINGCOUPON\SQLEXPRESS)
     • -t, – Định nghĩa dấu ngăn cách trong file output, kiểu CSV mà bạn muốn ngăn mỗi field là một dấu .
     • -b1000 – Export the data in batches of 1000 rows, có thể điều chỉnh được 5000 hoặc 10000 row nhé, nhưng chỉ cho import, còn output thì mình thử chỉ có 1000 row theo từng block.
     Bên trên là các câu lệnh thường hay dùng nhất, ngoài ra nếu muốn xem thêm thông tin các câu lệnh khác thì bạn có thể type trên commandline bcp là sẽ có một danh sách cho các bạn tìm hiểu thêm. Nếu ra được nội dung như hình bên dưới thì tool bcp bạn có thể sử dụng được rồi. 

     Nếu kỹ hơn nữa, bạn có thể kiểm tra theo đường dẫn bên dưới xem có tồn tại file bcp không nhé. ( Tùy theo máy và phiên bản SQL Server sẽ có đường dẫn khác nhau  nhé.) 
     C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\130\Tools\Binn\bcp.exe


     Ví dụ thực tế cho dễ hiểu về sử dụng BCP

     Chắc chắn nói như trên thì các bạn sẽ rất khó hiểu, bản thân mình khi tìm hiểu cũng khó hiểu nếu không làm thực tế. 

     Case 1:  Export table xxx ra file yyy.txt từ SQL Server với Server Name và phương thức truy cập là Windows Authentication

     bcp master.[dbo].[category] out E:\output.txt -c -T -S FREEPROGRAMMINGCOUPON\SQLEXPRESS


     Do khá mất thời gian để giải thích chi tiết nên mình chỉ giải thích cụ thể case số 1 thôi nhé. Case 2 và case 3 các bạn áp dụng tương tự là được. 

     Case 2: Export câu lệnh select * from table xxx ra file yyy.txt SQL Server với Server Name và phương thức truy cập là Windows Authentication

     bcp  "select * from category" out E:\output.txt -c -T -S FREEPROGRAMMINGCOUPON\SQLEXPRESS

     Case 3: Import câu lệnh select * from table xxx ra file yyy.txt SQL Server với Server Name và phương thức truy cập là Windows Authentication

     bcp master.[dbo].[category] in E:\input.txt -c -T -S FREEPROGRAMMINGCOUPON\SQLEXPRESS

     input.txt file chính là output file mà mình export ra từ case số 1 và case số 2 cho các bạn dễ hiểu. 

     Với các làm trên, 1 table với khoảng 150k record vẫn khá ổn, mình chưa test hết thử xem mất bao lâu. Ngoài ra, cơ chế của bcp là nó sẽ chia ra từng block để export/ import, mỗi lần là 1000 record. 

     Giải quyết tiếp bài toán nhiều table

     Giờ DB có tận 50 table thì làm 50 lần tính ra cũng ok mà với góc nhìn của dân kỹ thuật thì chạy cơm như vậy khá là chuối. Thôi làm tiếp các Powershell hoặc BatchCommand để chạy hàng loạt đỡ tốn "cơm" hơn.  Giải pháp hiện tại mình của mình có một đoạn hơi thủ công một chút đó là đoạn copy và tạo file batch để chạy. 

     1. Lấy tất cả table của tất cả database ra, rồi sau đó tạo một danh sách các câu lệch bcp như ở trên mình ví dụ.      2. Sau khi có danh sách tạo một con batch để chạy toàn bộ danh sách các table mà có trong database vừa được export ra. 


     3. Run và xem kết quả thôi. 


     4. Mình có để link github bên dưới nhé, nếu cần các bạn có thể tham khảo cho dự án hoặc cho công việc học tập của mình. 

     Sự khác biệt giữa Lightsail và EC2 là gì?

     Sự khác biệt giữa Lightsail và EC2 là gì?

     Đang trong quá trình ôn luyện AWS nên làm một series các bài so sánh cũng như liên tưởng khái niệm của AWS cho dễ nhớ. Ông thần AWS đẻ ra đâu mà vô vàng khái niệm, đọc lý thuyết suông và kèm với thực chiến nhiều thì mới có thể nhớ được, trong khi luyện để thi thì cứ đọc qua lại quên. 

     EC2 là gì có nhậu được không? 

     Cứ hiểu đơn giản EC2 giống như con CPU của máy tính của mình. EC2 thì quá nổi tiếng nhưng nó lại chỉ là môi trường, sau khi cài đặt một con EC2 thì các bạn còn phải làm ti tỉ thứ phía sau nữa như EBS, ELB, rồi tường lửa, rồi Router... Và đòi hỏi bạn phải có kiến thức chuyên sâu về cloud nhé. 

     Lightsail giống như mì ăn liền phải không? 

      Liên tưởng như vậy cho dễ hiểu nhé, thật ra nói mì ăn liền cũng đúng nếu đặt trên bàn cân so với EC2. Nếu bạn nào biết về VPS thì Lightsail gần như tương tự như vậy. Thay vì bạn phải làm ti tỉ thứ  như EC2 thì Lightsail được setup sẵn cho các bạn bao gồm dịch vụ khác như cân bằng tải (Elastic Load Balancing), tưởng lửa (Firewall), DNS (Route 53) kèm theo một số chức năng có sẵn. 

     Còn một liên tưởng dễ hiểu hơn đó là bạn muốn setup một con máy tính để chơi game và làm việc trong mùa dịch này, có 2 lựa chọn cho bạn đó là chạy ra cửa hàng kiếm con nào ráp sẵn mà hốt về thì đó cũng tương tự như Lightsail, còn không thích mình mua từng món về ráp để ra được một con máy hoành chỉnh, tất nhiêu nếu mát tay và khéo tay thì giảm được kha khá chi phí và theo ý mình từng món một. 

     Ưu điểm của Lightsail 

     • Dễ và tiện sử dụng, nếu bạn muốn setup một website như wordpress, joomla .. thì Lightsail hỗ trợ cho bạn chỉ cần một nốt nhạc. 
     • Nếu bạn không phải là dân thuần IT thì vẫn có thể mua và setup được. 

     Khuyến điểm của Lightsail

     • Một khi đã đóng gói thì có những cái sẽ không thể tối ưu được. 
     • Cần tạo thêm các yêu cầu về bảo mật thì sẽ bị hạn chế. 

     Áp dụng như thế nào thì được

     • Lightsail này theo mình thì chỉ áp dụng ở các dịch vụ nhỏ như tạo website công ty , blog cá nhân... và hiện tại nếu phải triển đơn lẻ thì  Lightsail chi phí vẫn khá cao so với hosting thông thường. 
     • Nếu bạn đang sử dụng hệ sinh thái của AWS thì việc mua Lightsail sau này tích hợp sẽ tiện hơn. 
     Bên trên là các liên tưởng cũng như quan điểm cá nhân của mình trong trình tìm hiểu, mọi người có gạch đá thì cứ comment nhé. 

     Coupon hơn 100 USD Front End Web Development Ultimate Course 2021

     Coupon hơn 100 USD Front End Web Development Ultimate Course 2021

      Do Udemy dạo này rất nhiều code giảm giá nhưng chất lượng mình review qua rất tệ, nên mình ít cập nhật coupon cho anh em thường xuyên được. Tập trung vào chất lượng hơn chất lượng vậy nhé. 


     Lần này đang có coupon cực ngon cho course "Front End Web Development Ultimate Course 2021" hơn 100 USD nhé, tổng hợp tất tần tật kiến thức cơ bản của một ông Front End cần biết và cần có. Khóa học được đánh giá trên 4 sao và do Learn Tech Plus biên soạn khóa học. Learn Tech Plus khá mạnh về mảng front end trên Udemy. 

     Các bác lưu ý là link khuyến mãi chỉ có hiệu lực 1-2 ngày thôi nhé. Nhiều bác nhắn tin cho page bảo admin chém gió, post link ảo câu view. 

     Tổng hợp trọn bộ sách giao khoa từ lớp 1 đến lớp 12

     Tổng hợp trọn bộ sách giao khoa từ lớp 1 đến lớp 12

      Năm học 2021 – 2022, một năm học cực kì đặc biệt và có thể là không thể quên trong cuộc đời của học sinh,tình hình đại dịch đang diễn biến phức tạp đến việc tựu trường. Vì thế nếu các bạn chưa kịp mua Sách Giáo Khoa mà đang đúng mùa giãn cách thì thật sự là vô cùng khó khăn và vất vả, nào là phải chuẩn bị máy tính để học online, nào là phải mua tập sách. Đặt biệt là sách có nhiều địa điểm các phụ huynh có thể đặt được nhưng chưa chắc đã có shipper giao hàng được. Mình xin tổng hợp trọn bộ giáo trình từ lớp 1 đến lớp 12 cho các phụ huynh và các em tham khảo, đây là bản chất lượng nhé. Mặt dù thời điểm post bài này có hơi muộn vì các em đã bắt đầu vào học rồi.      Sách giáo khoa điện tử lớp 1

     Trong này có đến 2 bộ sách nên dung lượng khá nặng, mọi người chịu khó download nhé. (đang cập nhật, có link sẽ gửi tiếp) 

     Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

     Sách giáo khoa điện tử lớp 2

     Trong này có đến 2 bộ sách nên dung lượng khá nặng, mọi người chịu khó download nhé.  (đang cập nhật, có link sẽ gửi tiếp) 

      Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

      Sách giáo khoa điện tử lớp 3

      Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

      Sách giáo khoa điện tử lớp 4

      Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

      Sách giáo khoa điện tử lớp 5

      Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

      Sách giáo khoa điện tử lớp 6

      Trong này có đến 2 bộ sách nên dung lượng khá nặng, mọi người chịu khó download nhé. 

       Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

       Sách giáo khoa điện tử lớp 7

       Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

       Sách giáo khoa điện tử lớp 8

       Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

       Sách giáo khoa điện tử lớp 9

       Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

       Sách giáo khoa điện tử lớp 10

       Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

       Sách giáo khoa điện tử lớp 11

       Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

       Sách giáo khoa điện tử lớp 12

       Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

       Chia sẻ tài liệu "How To Code in React"

       Chia sẻ tài liệu "How To Code in React"

        Bạn nào đang làm Frontend thì không còn xa lạ với React, còn bạn nào đang trên con đường tìm hiểu frontend hoặc chuyển hướng qua frontend thì có thể tìm hiểu một cách cơ bản nhất các khái niệm trong React. 

       Chỉ cần search một phát là có rất nhiều thông tin cho bạn học, mình thì recommend nên lên trang chủ của React mà học, đầy đủ thông tin và thông tin được update liên tục, có thể tìm kiếm các kênh Youtube cũng là một ý tưởng hay.

       Ngoài ra, bản thân mình cũng tìm hiểu về React để phục vụ cho công việc ở mức không cần quá chuyên sâu, tình cờ mình tìm được tài liệu này How To Code in React. Cách tiếp cận của tài liệu này cũng khá hay đó là đi giải quyết các câu hỏi  "How to". Với cách tiếp cận này mình thấy đối với mình thông tin tiếp thu được rất nhanh và hiệu quả. 


       Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

       Đang soạn bài này thì check trên cloud của mình còn một file cũng liên quan đến React, The Ultimate Guideline to getting Started with React của SitePoint, cực kì chi tiết và có bài tập cho các bạn thực hành luôn nhé. Nếu muốn học thì có thể download theo link bên dưới ( mà mình khuyên học file nào có file thôi, rồi tiếp tục học file còn lại)  

       Để duy trì website, một số link có quảng cáo sản phẩm. Nếu có gây bất tiện cho các bạn download xin vui lòng bỏ qua giúp nhé. 

       200 câu hỏi AWS Certified Solutions Architect Associate Exam SAA-C02

       200 câu hỏi AWS Certified Solutions Architect Associate Exam SAA-C02

       200 câu hỏi AWS Certified Solutions Architect Associate Exam SAA-C02 cho các bạn nào đang học và luyện thị AWS nhé. Về lý thuyết thì các bạn có thể học ở trên trang chủ AWS. Tuy nhiên về các ra đề thi thì mình nghĩ các bạn nên luyện đề để hiểu các dạng câu hỏi. Họ ra rất nhiều câu hỏi tình huống để đánh đố người thi khá nhiều. 

       200 câu hỏi AWS Certified Solutions Architect Associate Exam SAA-C02


       200 câu hỏi thực hành sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các câu hỏi sẽ xuất hiện trong lúc thi AWS. Các topic  cho SAA-C02 bao gồm:

       • Amazon FSx
       • High Performance Computing
       • Amazon Aurora
       • AWS Global Accelerator
       • AWS Organizations
       • AWS Resource Access Manager
       • AWS Database Migration Service
       • AWS DataSync

       Review về nền tảng học trực tuyến Educative.io

       Review về nền tảng học trực tuyến Educative.io

        Educative.io là 1 nền tảng học trực tuyến dành riêng cho anh em làm về IT, khác với các nền tảng khác thì Educative.io là nền tảng tập trung vào văn bản và chỉ văn bản để giảng dạy. 


       Nền tảng học trực tuyến Educative.io là gì vậy? Nghe lạ quá? 


       Xu hướng tiếp cận của các nền tảng học trực tuyến hiện nay như Lynda, Pluralsight hay Codecademy, Udemy thì họ tập trung vào video để truyền đạt thông tin đến người học nhanh nhất, tạo cảm giác như bạn đang học với mentor thật. Nhưng với Educative.io họ lại đi ngược với xu hướng đó, tất cả các bài giảng trên Educative.io đều là văn bản ( dưới dạn pdf file và mục lục rất rõ ràng cho từng bài học). 

       Tùy theo cách tiếp cận và thói quen học, thì họ cho rằng việc học qua tài liệu có thể sẽ lâu hơn nhưng chúng ta sẽ nhớ lâu hơn. Điều này là lập luận từ Educative.io nhé, còn tùy theo các bạn thích học theo phong cách nào. 

       Chất lượng Educative.io thế nào? 


       Về bài giảng trên Educative.io thì mình thấy rất rõ ràng, có mục lục rõ ràng, code mẫu , bài tập và cả quiz. Do là văn bản nên họ làm agenda rất chỉnh chu giúp cho người học tiếp cận nhanh chóng và nhớ lâu hơn. Bên dưới là một ví dụ về khóa học.


       Mô tả khóa học rất rõ ràng và cảm giác khi lướt vào trang này khá nhẹ nhàng. 

       Agenda cho từng buổi trong khóa học
       Điểm khác biệt ở Educative.io


       Khi học ở Educative.io thì bạn còn có thể tương tác qua Q&A, có quiz cuối mỗi bài học và có cả Code Snippet để các bạn run thử ( kiểu giống như codepen). Ngoài ra, hình ảnh minh họa rất trực quan và có theo dõi tiến độ học. 

       Hình thức mua khóa học ở Educative.io


       Họ phát triển mô hình bán hàng theo hình thức subscription theo tháng hoặc theo năm( giống như bạn mua account spotify hoặc mua netlify) . Với hình thức này, mình nghĩ sẽ thúc đẩy việc học và đầu tư nhiều hơn vào nó so với các nền tảng như Udemy. Ví dụ như Udemy, bạn mua xong một khóa rồi để đấy, tầm 1 năm sau vẫn học được, nó không tạo động lực cho bạn đặt mục tiêu học mỗi ngày.

       • Với hình thức subscription  theo tháng thì 59 USD/ tháng. 
       • Với hình thức subscription  theo năm thì là 199 USD/ năm.

       Với việc đầu tư cho kiến thức thì giá như trên cũng khá ổn, nếu bạn không yên tâm học muốn test thử vài khóa trước khi mua thì có thể tham gia các khóa miễn phí trước học có thể đăng ký trước một tháng để trải nghiệm tại đây nhé. 

       Excel thần chưởng cho các bạn muốn tiết kiệm chi phí và thời gian

       Excel thần chưởng cho các bạn muốn tiết kiệm chi phí và thời gian

       Câu nói của Shark Bình trong chương trình Shark tank hoài nghi phần mềm chấm công không qua được excel “thần chưởng”  cũng có lý do của nó. Với anh em làm công nghệ, excel là một cái gì đó không thể thiếu: Từ report đến phân chia task.... Vì excel là dữ liệu có cấu trúc nên việc sau này hệ thống có nâng cấp thì việc chuyển đổi dữ liệu cũng khá dễ dàng. 

       Từ excel có thể chuyển qua json 
       Từ Excel có thể chuyển qua xml. 

        Khóa Microsoft Excel Masterclass for Business Manager là khóa cơ bản dành cho các bạn mới bắt đầu học dùng excel là công cụ cho việc quản lý cá nhân và quản lý project của mình. 

       Một số nội dung của khóa học này

       • Giới thiệu - Trong video này, cấu trúc và nội dung của khóa học sẽ được thảo luận.
       • Các hàm toán học - Bài giảng này bao gồm các công thức toán học như SUM, AVERAGE, RAND, MIN & MAX, SUMPRODUCT.
       • Công thức dạng văn bản - Bài giảng Excel này bao gồm các công thức dạng văn bản như TRIM, CONCATENATE, SUBSTITUTE, UPPER & LOWER, LENGTH, LEFT, RIGHT & MID
       • Công thức lôgic - Bài giảng này bao gồm các công thức lôgic như AND & OR, IF, COUNTIF, SUMIF
       • Công thức ngày-giờ (tạm thời) - Bài giảng này bao gồm các hàm liên quan đến ngày-giờ như HÔM NAY & BÂY GIỜ, NGÀY, THÁNG & NĂM, DATEDIF & NGÀY
       • Công thức tra cứu - Bài giảng Excel này trình bày các công thức tra cứu như hàm VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH
       • Công cụ dữ liệu - Bài giảng này trình bày các công cụ điều hành dữ liệu như Sắp xếp và lọc dữ liệu, Xác thực dữ liệu, Loại bỏ trùng lặp, Nhập dữ liệu (Văn bản thành cột)
       • Định dạng dữ liệu và bảng - Bài giảng Excel này bao gồm các tùy chọn định dạng dữ liệu như tô màu, thay đổi phông chữ, căn chỉnh và các tùy chọn định dạng bảng như thêm đường viền, có tiêu đề bảng được đánh dấu, hàng có dải, v.v.
       • Bảng Pivot - Bài giảng Excel này trình bày từ đầu đến cuối bảng Pivot.
       • Biểu đồ - Bài giảng Excel này bao gồm các biểu đồ như, Biểu đồ thanh / cột, Biểu đồ đường, Biểu đồ phân tán, Biểu đồ hình tròn & bánh donut, Biểu đồ thống kê - Biểu đồ, Thác nước, Đường gấp khúc
       • Các phím tắt trong Excel - Bài giảng này sẽ giới thiệu cho bạn một số phím tắt quan trọng và hướng dẫn bạn cách tìm phím tắt cho bất kỳ thao tác excel cụ thể nào.
       • Phân tích trong Excel - Bài giảng Excel này đề cập đến các tùy chọn phân tích dữ liệu có sẵn trong Excel như Hồi quy, Giải quyết vấn đề lập trình tuyến tính (Các vấn đề về tối thiểu hóa hoặc Tối đa hóa), Điều gì xảy ra (Tìm kiếm mục tiêu và Trình quản lý tình huống)
       • Macro - Bài giảng này trình bày quy trình ghi Macro, chạy Macro và tạo nút để chạy Macro.
       • Bài giảng thưởng - Biểu đồ thác nước trong Excel 2016 và các phiên bản Excel trước, Đồ họa thông tin 1: Biểu đồ tuyệt vời, Đồ họa thông tin 2: Biểu đồ thú vị

       Link khuyến mãi