Trọn bộ giảm giá liên quan đến Azure Courses

Bộ giảm giá này không phải là giảm giá 100% nhưng ít nhất là 75% trên Udemy cho tất cả mọi người đang muốn tìm hiểu về cloud và nâng cao chuyên môn mảng Cloud. Thật ra, bộ giảm giá này là của  một giảng viên người Ấn, chuyên môn khá tốt nhưng tiếng Anh hơi khó nghe một chút nhé. 


AZ-303 

https://www.udemy.com/course/microsoft-azure-architect-technologies-exam-practice-tests/?couponCode=LEARNING2022

AZ-304 

https://www.udemy.com/course/microsoft-azure-architect-design-exam-practice-tests/?couponCode=LEARNING2022

AZ-104

https://www.udemy.com/course/microsoft-azure-administrator-exam-practice-tests/?couponCode=LEARNING2022

AZ-305

https://www.udemy.com/course/designing-microsoft-azure-infrastructure-solutions-exam/?couponCode=LEARNING2022 

AZ-500 

https://www.udemy.com/course/microsoft-azure-security-technologies-exam-practice-tests/?couponCode=LEARNING2022 

AZ-400 

https://www.udemy.com/course/microsoft-azure-devops-solutions-exam-practice-tests/?couponCode=LEARNING2022

AZ-700 

https://www.udemy.com/course/designing-and-implementing-microsoft-azure-networking-solutions/?couponCode=LEARNING2022

AZ-204

https://www.udemy.com/course/microsoft-azure-developer-associate-exam-practice-tests/?couponCode=LEARNING2022

SC-200

https://www.udemy.com/course/microsoft-security-operations-analyst-exam-practice-tests/?couponCode=LEARNING2022

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon