Trọn bộ câu hỏi AWS Certified Security Speciality SCS-C01 Practice Exam 2022

AWS Certified Security – Specialty được thiết kế cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò bảo mật và có tối thiểu hai năm kinh nghiệm thực tế về bảo mật khối lượng công việc AWS. 

Các điều kiện cần để lấy chứng chỉ này

  • Có năm  kinh nghiệm bảo mật CNTT trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp bảo mật cũng như tối thiểu hai năm kinh nghiệm thực tế về bảo mật khối lượng công việc AWS
  • Kiến thức thực hành về các dịch vụ bảo mật AWS và tính năng của những dịch vụ này để cung cấp môi trường sản xuất bảo mật cũng như hiểu biết về các hoạt động và rủi ro bảo mật
  • Kiến thức về mô hình trách nhiệm chung của AWS và ứng dụng của mô hình, các biện pháp kiểm soát bảo mật cho khối lượng công việc trên AWS, chiến lược ghi nhật ký và giám sát, mô hình nguy cơ đe dọa bảo mật đám mây, quản lý bản vá lỗi và tự động hóa bảo mật, các cách để nâng cao dịch vụ bảo mật AWS bằng công vụ và dịch vụ của bên thứ ba cũng như những biện pháp kiểm soát phục hồi sau thảm họa, bao gồm BCP và sao lưu, mã hóa, kiểm soát truy cập và lưu giữ dữ liệu
  • Hiểu biết về những cách phân loại dữ liệu chuyên biệt và cơ chế bảo vệ dữ liệu của AWS, các phương pháp mã hóa dữ liệu và cơ chế AWS để triển khai những phương pháp này cũng như các giao thức Internet bảo mật và cơ chế AWS để triển khai chúng
  • Khả năng đưa ra các quyết định đánh đổi liên quan đến chi phí, bảo mật và độ phức tạp của quá trình triển khai nhằm đáp ứng một nhóm các yêu cầu về ứng dụng
Nội dung ở trên là mình lấy từ AWS họ mô tả, còn nếu bạn đủ tự tin thì tầm 1 năm là có thể lấy được chứng chỉ này nhé. 

Thông tin khuyến mãi từ Udemy

Lưu ý là chỉ 1-2 ngày là hết hạn nhé, nên mọi người cần nhanh tay. 

Thông tin khuyến mãi từ Coursera

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon