200 câu hỏi AWS Certified Solutions Architect Associate Exam SAA-C02

200 câu hỏi AWS Certified Solutions Architect Associate Exam SAA-C02 cho các bạn nào đang học và luyện thị AWS nhé. Về lý thuyết thì các bạn có thể học ở trên trang chủ AWS. Tuy nhiên về các ra đề thi thì mình nghĩ các bạn nên luyện đề để hiểu các dạng câu hỏi. Họ ra rất nhiều câu hỏi tình huống để đánh đố người thi khá nhiều. 

200 câu hỏi AWS Certified Solutions Architect Associate Exam SAA-C02


200 câu hỏi thực hành sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các câu hỏi sẽ xuất hiện trong lúc thi AWS. Các topic  cho SAA-C02 bao gồm:

  • Amazon FSx
  • High Performance Computing
  • Amazon Aurora
  • AWS Global Accelerator
  • AWS Organizations
  • AWS Resource Access Manager
  • AWS Database Migration Service
  • AWS DataSync

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon