Bộ câu hỏi thi chứng chỉ Microsoft Azure AZ-900 miễn phí

Theo mình tìm hiểu thì chứng chỉ Azure được phân loại thành 04 danh mục chứng chỉ chính: Developer, Administrator, Devops, Architect và các loại chứng chỉ chuyên sâu cho từng mảng IoT, Data Engineer, Data Scientist, Security, AI. • AZ-900: Microsoft Azure Fundamental, chứng chỉ kiến thức nền tảng về Azure.
 • AZ-103: Microsoft Azure Administrator, dành cho các quản trị viên Azure.
 • AZ-204: Developing Solution for Microsoft Azure, chứng chỉ phát triển giải pháp trên nền tảng Azure
 • AZ-400: Microsoft Azure Devops Solution, dành cho các kỹ sư giải pháp Devops.
 • Azure Solution Architect: dành cho các kiến trúc sư thiết kế giải pháp
 • AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies, dành cho các kiến trúc sư giải pháp Azure
 • AZ-301: Microsoft Azure Architect Design, dành cho các kiến trúc sư thiết kế giải pháp Azure.
 • AZ-220 (bản Beta): Microsoft Azure IoT Developer, dành cho lập trình viên phát triển ứng dụng IoT trên nền tảng Azure.
 • AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies, chứng chỉ bảo mật Azure
 • AZ-120: Planning and Administering Microsoft Azure for SAP, chứng chỉ dành riêng cho các quản trị viên SAP trên nền tảng Azure
 • 70–487: Developing Microsoft Azure and Web Services, chứng chỉ phát triển dịch vụ web trên nền tảng Azure.
 • 70–537: Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub, chứng chỉ phục vụ việc cấu hình và vận hành hệ thống Hybrid Cloud trên nền tảng Microsoft Azure Stack Hub.
Để học được những kiến thức chuyên sâu hơn thì cần kiến thức căn bản trước nhé.
( Khóa học chỉ miễn phí 1-2 ngày, nên mọi người sắp xếp thời gian join vào lớp để học miễn phí, sau thời gian đấy vẫn được học nhé) 

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon