Excel thần chưởng cho các bạn muốn tiết kiệm chi phí và thời gian

Câu nói của Shark Bình trong chương trình Shark tank hoài nghi phần mềm chấm công không qua được excel “thần chưởng”  cũng có lý do của nó. Với anh em làm công nghệ, excel là một cái gì đó không thể thiếu: Từ report đến phân chia task.... Vì excel là dữ liệu có cấu trúc nên việc sau này hệ thống có nâng cấp thì việc chuyển đổi dữ liệu cũng khá dễ dàng. 

Từ excel có thể chuyển qua json 
Từ Excel có thể chuyển qua xml. 

 Khóa Microsoft Excel Masterclass for Business Manager là khóa cơ bản dành cho các bạn mới bắt đầu học dùng excel là công cụ cho việc quản lý cá nhân và quản lý project của mình. 

Một số nội dung của khóa học này

 • Giới thiệu - Trong video này, cấu trúc và nội dung của khóa học sẽ được thảo luận.
 • Các hàm toán học - Bài giảng này bao gồm các công thức toán học như SUM, AVERAGE, RAND, MIN & MAX, SUMPRODUCT.
 • Công thức dạng văn bản - Bài giảng Excel này bao gồm các công thức dạng văn bản như TRIM, CONCATENATE, SUBSTITUTE, UPPER & LOWER, LENGTH, LEFT, RIGHT & MID
 • Công thức lôgic - Bài giảng này bao gồm các công thức lôgic như AND & OR, IF, COUNTIF, SUMIF
 • Công thức ngày-giờ (tạm thời) - Bài giảng này bao gồm các hàm liên quan đến ngày-giờ như HÔM NAY & BÂY GIỜ, NGÀY, THÁNG & NĂM, DATEDIF & NGÀY
 • Công thức tra cứu - Bài giảng Excel này trình bày các công thức tra cứu như hàm VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH
 • Công cụ dữ liệu - Bài giảng này trình bày các công cụ điều hành dữ liệu như Sắp xếp và lọc dữ liệu, Xác thực dữ liệu, Loại bỏ trùng lặp, Nhập dữ liệu (Văn bản thành cột)
 • Định dạng dữ liệu và bảng - Bài giảng Excel này bao gồm các tùy chọn định dạng dữ liệu như tô màu, thay đổi phông chữ, căn chỉnh và các tùy chọn định dạng bảng như thêm đường viền, có tiêu đề bảng được đánh dấu, hàng có dải, v.v.
 • Bảng Pivot - Bài giảng Excel này trình bày từ đầu đến cuối bảng Pivot.
 • Biểu đồ - Bài giảng Excel này bao gồm các biểu đồ như, Biểu đồ thanh / cột, Biểu đồ đường, Biểu đồ phân tán, Biểu đồ hình tròn & bánh donut, Biểu đồ thống kê - Biểu đồ, Thác nước, Đường gấp khúc
 • Các phím tắt trong Excel - Bài giảng này sẽ giới thiệu cho bạn một số phím tắt quan trọng và hướng dẫn bạn cách tìm phím tắt cho bất kỳ thao tác excel cụ thể nào.
 • Phân tích trong Excel - Bài giảng Excel này đề cập đến các tùy chọn phân tích dữ liệu có sẵn trong Excel như Hồi quy, Giải quyết vấn đề lập trình tuyến tính (Các vấn đề về tối thiểu hóa hoặc Tối đa hóa), Điều gì xảy ra (Tìm kiếm mục tiêu và Trình quản lý tình huống)
 • Macro - Bài giảng này trình bày quy trình ghi Macro, chạy Macro và tạo nút để chạy Macro.
 • Bài giảng thưởng - Biểu đồ thác nước trong Excel 2016 và các phiên bản Excel trước, Đồ họa thông tin 1: Biểu đồ tuyệt vời, Đồ họa thông tin 2: Biểu đồ thú vị

Link khuyến mãi

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon