Hướng dẫn lấy lại password sa trong SQL Server 2019

 Hôm nay gặp một trường hợp cực khó đó là một bạn trong team làm thao tác thế nào mà mất sạch user trong SQL Server 2019. Cũng may mắn là chỉ xảy ra trên môi trường developer, ngoài ra thì user đăng nhập theo Window Authen cũng mất hết quyền nên không thể làm gì được, còn user sa mặc định thì lại quên password. 

Tổng kết lại đề bài

 • Quên cmnr password của user sa trong SQL Server 2019
 • User login theo chế độ Window Authentication thì bị mất hết quyền, chỉ xem được table mà không làm được bất kì thao tác gì như thêm, xóa, sửa user... 

Giải quyết thôi 

 • Mở công cụ SQL Server Configuration manager, tại đây bạn tiến hành Stop services SQL Server nhé. Ngoài ra nếu bạn nào muốn nhanh thì có thể dùng câu lệnhnet stop “SQL Server (MSSQLSERVER)”
 • Tiếp theo là vào regedit.exe, rồi tiếp tục vào theo đúng đường dẫn bên dưới 
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SQLAgent$SQLEXPRESS


 • Tại value ImagePath, tiến hành sửa lại value string
  • Trước khi chỉnh sửa: 
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE" -i SQLEXPRESS
  • Sau khi chỉnh sửa:
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE" -i -m SQLEXPRESS
 • Tiếp theo start lại services SQL Server
net start “SQL Server (MSSQLSERVER)”
 • Mở SQL Server Management Studio lên, nhớ là chạy với chế độ admin nhé. (Run as administrator) 

 • Tiếp tục vào phần user sa để tiến hành thay đổi password, một lưu ý nhỏ là nên turn off các policy của password đi nhé. 

 • Đăng nhập lại với user sa và password đã tạo, từ giờ trở đi bạn có thể tạo thêm một vài user để phòng trường hợp bị mất toàn bộ user nhé. 

 • Ngoài ra, nhớ restore lại đoạn string value của ImagePath nhé.
"C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE" -i SQLEXPRESS

  Lưu ý

  Bắt buộc làm đúng các thao tác trên nhé. Thường mọi người sẽ bị sai ở chỗ quên stop services và restart services. 

  0 Comments

  Đăng nhận xét

  Free Programming Coupon