Tổng hợp 250 câu hỏi phỏng vấn AWS

 Mình có collect được từ một group bạn người Ấn có chia sẻ các câu hỏi phỏng vấn liên quan đến AWS. Nội dung ở mức cơ bản nhưng đủ để cũng có kiến thức của các bạn khi đi phỏng vấn hoặc present các vấn đề liên quan đến AWS. 


Link download: https://app.box.com/s/qzujzfs5bu5gmhypo2jgi39lpgm382mp

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon