Hướng dẫn cài CLI AWS và một số câu lệnh CLI thường dùng

AWS không chỉ có bảng điều khiển dưới dạng Web UI vừa đẹp mắt lại dễ hiểu mà còn hỗ trợ rất mạnh giao diện dòng lệnh, thường hay được gọi là AWS CLI. AWS CLI có 2 phiên bản, phiên bản v1 mình chưa sử dụng nhưng đa phần mọi người đánh giá là phức tạp hơn phiên bản 2 (AWS CLI v2). Bài viết này mình đề cập đế v2 thôi nhé. 

Cài đặt AWS CLI

 • Cho Window: https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi
 • Ngoài ra còn có các phiên bản khác các bạn có thể tham khảo thêm. 
 • Sau khi cài đặt xong, bạn đánh lệnh kiểm tra như bên dưới. 
aws --version
 • Nếu xuất hiện được màn hình như bên dưới thì đã cài đặt thành công nhé. 

Cấu hình AWS CLI

Điều kiện tiền đề là bạn phải có một User IAM nhé, các bạn có thể tham khảo lại bài viết Hướng dẫn tạo User IAM trong AWS

Sau khi có user bạn lấy được thông tin ACCESS KEY và SECRET KEY từ file csv đã download về hoặc có thể trực tiếp xem thông tin của user đó nhé. 
 • Trường hợp có nhiều user bạn phải chỉ định với câu lệnh aws configure — profile “name” 
$ aws configure freeprogrammingcoupon
AWS Access Key ID [None]: AKIAJTIZR5H5K4RKYGxxx
AWS Secret Access Key [None]: 6C0a4PETdsmOdjzxpORDM27uvS40zemBtlxxx
Default region name [None]: ap-northeast-1
Default output format [None]: text

 • Trường hợp chỉ có một user bạn chỉ cần aws configure
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAJTIZR5H5K4RKYGxxx
AWS Secret Access Key [None]: 6C0a4PETdsmOdjzxpORDM27uvS40zemBtlxxx
Default region name [None]: ap-northeast-1
Default output format [None]: text

  Chi tiết thông tin từng mục như mình mô tả bên dưới nhé, nhớ đọc kỹ nhé. 
  • AWS Access Key ID [None]: key này copy từ file csv của user
  • AWS Secret Access Key [None]: key này copy từ file csv của user
  • Default region name [None]: ap-northeast-1, do mình ở Nhật nên phải điều đúng region mà bạn đang ở hiện tại nhé, không phải là region của EC2 nhé (ban đầu mình bị nhầm)
  • Default output format [None]: textSau khi điền hết các thông tin như trên bạn bạn Enter sau đó bạn phải tiến hành 2 bước để xác nhận xem là cấu hình của mình đã đúng hay chưa. 
  • Vào thư mục C:\Users\xxxx\.aws (xxxx chính là user của bạn trên window), kiểm tra xem có 2 file config và file credentials hay không nhé, nếu kỹ hơn có thể mở ra xem thông tin đúng như lúc mình nhập không. 
  • Tiếp theo làm cái lệnh như bên dưới nếu đang sử dụng S3 
  aws s3 ls
  • Nếu đang sử dụng EC2 thì làm cái lệnh 
  aws ec2 describe-instances

  Một số lỗi thường hay gặp

  • Trường hợp mà key bạn nhập bị sai,  lúc sử dụng các lệnh aws sẽ xuất hiện lỗi như bên dưới. 
  A client error (InvalidAccessKeyId) occurred when calling the ListBuckets operation: The AWS Access Key Id you provided does not exist in our records.
  
  • Trường hợp mà region bạn nhập không đúng, lúc sử dụng các lệnh aws sẽ xuất hiện lỗi như bên dưới. 
  Could not connect to the endpoint URL: "https://ec2.ap-northeast-zzzzzzz.amazonaws.com/"

  3 nhận xét

  Free Programming Coupon
  EmoticonEmoticon