Tự động login Putty cùng username và password

 Khi làm việc với AWS services, mình phải kết nối liên tục giữa server cũ (on premise) và server mới (cloud) để xác nhận hoạt động cũng như tập hợp các thông tin cho việc migration. Chưa kể đến trường hợp chỉ có một wifi thỉnh thoảng lại bị connect timeout, một ngày có khi phải login/ logout đến hơn 10 lần.  

Vòng lặp các thao tác

  1. Click phần mềm Putty 
  2. Nhập Username 
  3. Nhập Password
  4. Rồi xác thực MFA, nhận token từ điện thoại và access vào server AWS. 

Tối giản các thao tác bằng một tips nhỏ

Để tiết kiệm thời gian, mình có thử tối giản lại Step 2 và Step 3 để rút ngắn thời gian nhập username và password. 

  1. Tạo một shortcut trên destop hoặc bất kì đâu liên kết đến putty.exe
  2. Click chuột phải chọn Properties
  3. Chỉnh sửa lại đường dẫn một như bên dưới 
"C:\Program Files\PuTTY\putty.exe"  -load your_server -l your_user_name -pw your_password

Chúc các bạn thành công nhé. 

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon