AWS Free Tier và những điều cần lưu ý

 Các bạn đang tìm hiểu về các dịch vụ Cloud như Amazon, Azure thì chắc chắn việc đầu tiên là làm cách nào có thể tiếp cận được nhanh nhất với chi phí thấp nhất hoặc miễn phí thì càng tốt. Bài viết này mình xin giới thiệu về AWS Free Tier, một trong những gói miễn phí cho anh em vọc phá khi bước chân lên cờ lao. Và cũng nên lưu ý là không có cái gì là miễn phí mãi mãi và miễn phí vô điều kiện cả, cần lưu ý để tránh mất tiền oan (bọn mình hay trêu nhau là khi bạn thiếu kiến thức thì sẽ mất tiền, mà không có kiến thức nữa thì sẽ mất rất rất nhiều tiền).

AWS Free Tier có những gì? 

  • 750 giờ làm việc với EC2
  • 5GB với S3
  • 750h làm việc với RDS
  • 250GB với Amazon DynamoDB (Non-SQL) 
  • 2 tháng làm việc với Amazon SageMaker liên quan đến machine learning.. 
  • 1 triệu kết nối AWS Lambda / 1 tháng
  • 750h sử dụng Amazon Lightsail, một dạng dịch vụ tương tự như VPS 
  • 30 ngày sử dụng Amazon GuardDuty, một dịch vụ giám sát thông minh bảo vệ account và workload của bạn. 
  • Và còn nhiều nhiều dịch vụ khác nữa mà bạn có thể tham khảo thêm tại đây nhé. 

Không có món ngon nào là miễn phí 

Nhìn vào danh sách miễn phí khủng của AWS thì mình cứ tha hồ mà vọc phá và làm các bài lab. Nhưng không hãy cẩn thận nhé. Khi bạn vượt quá các thông tin số được quy định cho AWS Free Tier thì AWS sẽ không "tự" chủ động báo bạn là " mình đã vượt hạn mức cho phép" đâu nhé. Và chính bản thân mình cũng mất 4 USD "tiền ngu" cho vụ này. 
Mình sử dụng con EC2 để deploy Window Server 2012 và cài đặt RDS  để test một số chức năng Batch Window nhưng do vượt quá hạn mức quy định của Amazon DynamoDB mà mình bị mất tiền ngu. 


Mất 4 USD ngu thì cũng phải học được gì chứ 

Thế là phải nghiên cứu chỗ set cái alarm khi vượt quá định mức quy định của AWS Free Tier. Sau khi cài đặt xong, khi sử dụng vượt quá định mức thì sẽ có một cái email thông báo kiểu như bên dưới. Lúc này thì có thể ngủ ngon giấc rồi. 

Subject: AWS Free Tier limit alert
Dear AWS Customer, 

Your AWS account xxxxxxxxxx has exceeded 85% of the usage limit for one or more AWS Free Tier-eligible services for the month of November. 

AWS Free Tier Usage as of 11/12/2021 
AWS Free Tier Usage Limit 
1,829 Requests 
2,000 Put Requests of Amazon S3 

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon