Trọn bộ câu hỏi PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals Practice Exams 2022

 Cũng giống như AWS thì Microsoft cũng có nền tảng Cloud gọi là Azure và PL-900 là chứng chỉ cơ bản nhất khi bước chân vào con đường cloud Azure. Mình cũng đã học thử thì thấy khá bổ ích với những người lần đầu tiếp cận, cung cấp cho chúng ta có một góc nhiều tổng quất nhất trước khi đi vào chi tiết. 

Link khuyến mãi từ Udemy

Link: https://bit.ly/3EQ11lF

Code: 166C0E8235A136BBE3ED 

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon