Hướng dẫn fix lỗi in Fatal error maximum execution time of 30 seconds exceeded của PHP

Mình làm nhiều với PHP nói chung và wordpress cũng như các framwork PHP khác, lúc ban đầu cài đặt bạn sẽ gặp tình trạng Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded, hiểu một cách dễ nhất đây là timeout của PHP. Có nhiều cách update, mình guideline nhanh các các như bên dưới nhé.

Hướng dẫn fix lỗi  in Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded của PHP

Trong file php.ini 

Add thêm đoạn bên dưới vào đầu hay cuối file php.ini đều được nhé, nhớ là sau khi thêm vào thì nhớ restart lại server Xamp hoặc Wampserver của PHP 
max_execution_time = 120

httpd.conf và .htaccess

Cũng tương tự như file php.ini ở trên, thêm vào file .htaccess hoặc file  httpd.conf  đoạn code bên dưới. 
php_value max_execution_time 120

PHP File

Hiểu PHP file ở đây là file setting tùy theo framework, với Wordpress nó sẽ là file wp-config. Mình hay làm cách này cho từng dự án khác nhau.
set_time_limit(120);
Hi vọng có thể giúp mọi người xử lý nhanh vấn đề nếu gặp phải nhé. 

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon