Miễn phí Big Data on Amazon web services (AWS)

 Hôm nay có đến tận 2 coupon liên quan đến AWS. Sáng nay mình vừa giới thiệu xong khóa Miễn phí 100% AWS Certified Solutions Architect Associate Practice Questions 2020. Giờ đến khóa Big Data on Amazon web services (AWS).


Trong thời đại là người người xài cloud, nhà nhà xài cloud thì các doanh nghiệp lớn nhỏ gì cũng bắt đầu lên cloud. Không ít thì nhiều sẽ đưa dần lên cloud để quản lý tập trung và tiết kiệm chi phí hơn. 

Link khóa học

https://www.udemy.com/course/big-data-on-amazon-web-services-aws-cloud-2018

Code khóa học 

BE8474FF563682A467C7

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon