Miễn phí 100% AWS Certified Solutions Architect Associate Practice Questions 2020

 Anh em nào đang luyện chứng chỉ hay chuyển hướng qua làm mảng cloud thì có thể học căn bản nhé. Ngoài ra sau khi học xong bạn có bài tập để test nữa nhé. Một số khái niệm sử dụng trong cloud bên dưới nếu anh em đã biết qua. Bản thân mình cũng mới tiếp cận với cloud nên cũng phải học lại từ đầu. 


  • EC2 
  • Lambda
  • VPC
  • S3
  • Advanced IAM
  • HA Architecture
  • Route 53
  • Serverless
  • Security
  • AWS management console

Link khóa học


Giá của khóa học

Khóa này có giá 20 USD thôi nhưng có nhiều thông tin hữu ích. 

Code khóa học 100% miễn phí

FREEACCESS30

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon