Tổng hợp 100 ebook về Hacking-Security download mỏi tay

Tổng hợp 100 ebook về Hacking-Security download mỏi tay nhé . Bộ ebook mày do một anh trên github tổng hợp, mình thấy hay nên share cho các bạn. Tất cả link đều từ https://mega.nz/C!X4FQWYwK. Mega có cái hay là khi bạn đăng ký thành viên, thì có thể import tài liệu về tài khoản của bạn và đọc dần dần cũng khá là ổn ( giống với google drive)(Sưu tầm từ github) 
#programming #coding #programmer #developer #python #code #technology #coder #javascript #java #computerscience #tech #software #html #webdeveloper #webdevelopment #linux #css #codinglife #webdesign #hacking #php #development #softwaredeveloper #programmers #programmingmemes #programminglife #softwareengineer #cybersecurity #bhfyp #programmingcoupon #freeprogrammingcoupon

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon