Scrum Master PSM I | 6 Real Tests(480 questions) miễn phí 100%

 Scrum Master PSM I | 6 Real Tests(480 questions) miễn phí 100% tổng cộng 6 bài test về  Scrum Master PSM I bao đậu cho anh em nào đang muốn trở thành một Product Owner chính hiệu nhé. Chứng chỉ về Scrum Master PSM có 3 level. Trong đó level 1 là level basic nhất gồm tất cả các khái niệm về Scrum, nếu bạn nào đã làm qua dự án thì tiếp cận và học khá nhanh. Chi tiết bạn có thể tham khảo ở trang chủ của Scrum nhé.

Hompage: https://www.scrum.org/professional-scrum-certifications
Ngoài ra, nếu muốn các tài liệu khác liên quan đến Scrum, Agile thì tham khảo thêm bài viết Scrum Certification Prep +Scrum Master+ Agile Scrum Training

Scrum Master PSM I | 6 Real Tests(480 questions) miễn phí 100%
 Scrum Master PSM I | 6 Real Tests(480 questions) miễn phí 100%

Các thông tin về khóa luyện thi

  • Khóa này gồm 6 bài test mỗi bài 80 câu hỏi 
  • Bạn có thể tạm dừng bài kiểm tra bất cứ lúc nào và tiếp tục lại sau đó.
  • Bạn có thể làm lại bài kiểm tra nhiều lần như bạn muốn.
  • Trạng thái quá trình thi ở phía trên màn hình sẽ hiển thị tiến trình của bạn cũng như thời gian còn lại trong bài kiểm tra. Nếu bạn hết thời gian, đừng quá lo lắng.
  • Bạn có thể bỏ qua một câu hỏi và back trở lại làm sau đó. 
  • Bạn cũng có thể sử dụng công cụ đánh dấu, để quay lại những câu hỏi mà bạn không chắc chắn trước khi gửi bài kiểm tra.
  • Nếu bạn muốn hoàn thành bài kiểm tra và xem kết quả của bạn ngay lập tức, nhấn nút dừng.

Thời gian khuyến mãi 

Thường thì Udemy chỉ khuyến mãi nhanh có 2 ngày, nên các bạn tranh thủ join vào lớp học với code khuyến mãi.

Link vào khóa thi

#programming #coding #programmer #developer #python #code #technology #coder #javascript #java #computerscience #tech #software #html #webdeveloper #webdevelopment #linux #css #codinglife #webdesign #hacking #php #development #softwaredeveloper #programmers #programmingmemes #programminglife #softwareengineer #programmingcoupon #freeprogrammingcoupon

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon