[Free Coupon of Day]10 khóa học miễn phí 100% coupon cập nhật 2020/05/07

Từ hôm nay , mỗi ngày sẽ cập nhật một loạt các khóa học miễn phí free Coupon để cho mọi người vừa có thêm kiến thức lại vừa được free. Các khóa học chất lượng nhé, có agenda học hành rõ ràng. Ngoài ra, thường thì coupon sẽ hết hạn trong 2-3 ngày, nên mọi người tranh thủ nhận. Nếu có vấn đề cứ comment giúp mình.


Name Link Coupon
01- End to End ASP.NET Core 3.1 API and Blazor Development https://bit.ly/2yqYrGR 600E65DCBE9F2A30D5FC
02- Complete SQL Bootcamp with MySQL, PHP & Python https://bit.ly/3dmgUmp SQLBOOTCAMP
03- Chrome Extension Development For Everyone https://bit.ly/3cnBOSp 3F5590C769678E4B0A2A
04- Artificial Intelligence Website Design Tools 2020 https://bit.ly/2WxEp5t DE583313DE36B66E4696
05- Build Automated workflows & connect your apps to each other https://bit.ly/3fr06wq STAYHOME
06- Browser Tasks Automation: Save Time, Money and Efforts https://bit.ly/2yCNmCv STAYHOME
07- Learn to build a voice assistant with Alexa https://bit.ly/2WbKWUr 7D41760C9EF0A61268FD
08- A Hands On Node.js Course - Learn From Scratch https://bit.ly/2WEVBpM NODE-PRO
09- Ubuntu Linux https://bit.ly/35CnC5e BESTWISHES
10- Linux for beginners: Learn Linux from Scratch!


https://bit.ly/35JREnF LINUX4U
#programming #coding #programmer #developer #python #code #technology #coder #javascript #java #computerscience #tech #software #html #webdeveloper #webdevelopment #linux #css #codinglife #webdesign #hacking #php #development #softwaredeveloper #programmers #programmingmemes #programminglife #softwareengineer #programmingcoupon #freeprogrammingcoupon

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon