150 Courses for free in Eduonix

Eduonix  là một platform về giáo dục ở Ấn Độ. Mình cũng có chia sẻ về chương trình giảm giá khủng của họ tại bên dưới.

Ngoài ra, hiện tại trên website của họ có khoảng 50 khóa học miễn phí khá hấp dẫn, mình cũng chưa có thời gian để đánh giá qua, tuy nhiên rất nhiều khóa học rất chất lượng.

Link: https://bit.ly/2xE1Kdg


#programming #coding #programmer #developer #python #code #technology #coder #javascript #java #computerscience #tech #software #html #webdeveloper #webdevelopment #linux #css #codinglife #webdesign #hacking #php #development #softwaredeveloper #programmers #programmingmemes #programminglife #softwareengineer #programmingcoupon #freeprogrammingcoupon

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon