The Ultimate Guide to Scrum Fundamentals 2020

 Mô hình phát triển phần mềm Agile, điển hình là framework Scrum  ngày cho thấy sự ưu việt của nó ( tất nhiên là vẫn có những điểm hạn chế cần cải thiện). Với xu hướng sản phẩm phải thật linh hoạt và có khả năng đáp ứng thị trường nhanh nhất với chất lượng tốt nhất. Scrum là mô hình hợp lý cho yêu cầu đó.  Nếu muốn tìm hiểu các khóa học khác có thể tham khảo lại  các bài viết trước đó nhé. 

Mình xin giới thiệu về khóa The Ultimate Guide to Scrum Fundamentals 2020 có giá là 94 USD đang miễn phí nhé. 

Bạn học được gì sau khóa này


Sau khi hoàn thành khóa thì gần như sẽ nắm được các khái nhiệm cơ bản và gần như các khái niệm này sẽ đi xuyên suốt luôn nhé. 

 • Understand the Scrum Framework
 • Getting into the shoes of Scrum Team and understand what their role is
 • All about Scrum Events: Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective
 • The three Scrum Artifacts: Product Backlog, Sprint Backlog & Increment
 • Advantages & Disadvantages of Scrum
 • Understanding & Creating Burndown Charts
 • Understanding what a Minimum Viable Product 

Link khóa học 


https://www.udemy.com/course/scrum-genman/?couponCode=

Code khóa học 


GETSCRUM


#programming #coding #programmer #developer #python #code #technology #coder #javascript #java #computerscience #tech #software #html #webdeveloper #webdevelopment #linux #css #codinglife #webdesign #hacking #php #development #softwaredeveloper #programmers #programmingmemes #programminglife #softwareengineer #programmingcoupon #freeprogrammingcoupon

1 nhận xét

 1. Thankyou for sharing the information. Website is so easy to use – I am impressed with it.
  online training

  Trả lờiXóa

Free Programming Coupon
EmoticonEmoticon