Chia sẻ miễn phí khóa học phát triển bản thân 140 USD

Mình chưa thử học khóa này, tuy nhiên thấy được review khá tốt. Bản thân mình là một phiên bản "lập trình" và mình cần hiểu được chính mình. Khi khám phá được bản thân thì sẽ khai thác được điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để hoành thiện mình dần trong cuộc sống. Tận 140 USD nên mình tin chắc có nhiều thông tin hay cho các bạn đang chưa hiểu "mình" cần gì , chưa hiểu mình "mạnh" gì. 

Link khóa học

https://www.udemy.com/course/complete-personal-development-personal-transformation-course/

Code: E9CFBD9C71BDF617D26B

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon