Chia sẻ miễn phí khóa Excel căn bản và Office 365

 Đây là khóa căn bản nhé, thật ra thì anh em học CNTT chưa chắc đã giỏi được Office  đâu nhé. Ngược lại có khi còn khá "gà". Vì mình cũng "gà" nên mình hiểu hehe. 

Link khóa học

https://www.udemy.com/course/excel-beginner-to-advanced/

Code: FREEBIESGLOBAL.COM

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon