Câu lệnh thần thánh Django

Chỉ là kiến thức cơ bản, nhưng chính những cái cơ bản này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm nhiều thời gian khi gặp các tình huống cần xử lý nhanh và đặt biệt nếu trong môi trường xử lý đấy không có internet.
Một điều cần lưu ý khi làm việc với python và framwork của python đó chính là version nhé. Mình có bài viết về lịch sử version cũng như điểm mạnh điểm yếu của python 


Điều kiện cần 

Trên máy Window/ Linux đã có cài đặt môi trường python rồi nhé. Khuyến khích python 3 nhé. 

Tìm các package đang có của Django 

Nếu bạn trong môi trường Window 
pip search django
Nếu bạn đang trong môi trường Linux
sudo pip search django

Install package django

Sau khi search ra các package hiện có của django, bạn có thể install vào local của mình nhé. 
  • Nếu bạn trong môi trường Window 
pip install django
## hoặc cho chắc chắn là bản 2.0.6 bạn dùng command sau
pip install django==2.0.6
  • Nếu bạn trong môi trường Linux
sudo pip install django
## hoặc cho chắc chắn là bản 2.0.6 bạn dùng command sau
sudo pip install django==2.0.6

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon