Học công nghệ mới từ Microsoft

Nếu bạn là dân .NET chính hiệu chắc không còn xa lạ với cộng đồng Channel9 của Microsoft, nơi tập hợp các anh tài của làng công nghệ, nào là DevOp, Microservices, .NET core...


Nội dung của website Channel9 là gì ? 


Mình thường sử dụng website này học programming language và các công nghệ mới của Microsoft: Azure, C#, .NET thông qua các bài giảng và course rất trực quan. Từ đó hỗ trợ mình trong quá trình coding và giải quyết vấn đề, bắt kịp với công nghệ mới trong công việc.

Ngoài ra  còn là một cộng đồng của Microsoft với những chia sẻ từng những guru hàng đầu của Microsoft, những người đã tạo nên chính các công nghệ hiện tại của Microsoft mà chúng ta đang sử dụng.

Link truy cập

https://channel9.msdn.com/ 

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon