Lấy tên màu sắc, mã màu, code màu dễ dàng

Thường làm việc với CSS thì sẽ sử dụng mã màu là ổn, nay mình đang làm thêm các project Python lại xài theo tên màu. Thế là đi kiếm xem có tool hoặc website nào support không, may quá có trang này muốn giới thiệu cho các bạn.

https://htmlcolorcodes.com/color-names/
Theo đánh giá của mình thì website nào hỗ trợ được tất cả tên màu, mã màu.. và đặt biệt là màu pastel rất đẹp.

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon