Build an API from scratch with Python, Django, SQLite3

Khóa Build an API from scratch with Python, Django, SQLite3 tuy là miễn phí nhưng mình đánh giá khá hay. Nó là sự kết hợp giữa Python, SQLite3 và framwork Django.
Build an API from scratch with Python, Django, SQLite3

Bạn học được gì từ khóa này 


 • How to Create and activate a virtual environment
 • How to install Django
 • How to install Django REST Framework
 • How to Create a new Django Project
 • How to Create a new Django App
 • How to register applications with Django
 • How to create and run Migrations
 • How to Create a Django Model
 • How to define Data Models and migrate it to MySQL
 • How to Create and apply a new migration
 • How to Create a serializer class
 • How to Create views
 • How to Map views to URLs
 • How to Create Model Objects
 • How to test API with CRUD Operations
 • How to use Django Rest Framework to process HTTP requests
 • How to create CRUD operations interacting with API using Postman

Link khóa học 

https://www.udemy.com/course/build-an-api-from-scratch-with-python-django-sqlite3/?

Lưu ý 

Mỗi khóa học mình post chỉ tồn tại từ 1-2 ngày, nên các bạn cố gắng enroll càng nhanh càng tốt nhé. 

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon