Khóa học C Programming skills test


C là một ngôn ngữ lập trình thủ tục. Ban đầu nó được phát triển bởi Dennis Ritchie như một ngôn ngữ lập trình hệ thống để viết hệ điều hành. Các tính năng chính của ngôn ngữ C bao gồm quyền truy cập cấp thấp vào bộ nhớ,  phù hợp với lập trình hệ thống ví dụ  hệ điều hành hoặc phát triển trình biên dịch.

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon