Coupon AWS Certified Cloud Practitioner 225 questions

Đây là một trong nhưng chứng chỉ cơ bản nhất để các bạn mới tiếp cận vào thế giới AWS, và đặt biệt là các bạn non-IT nếu có điều kiện thì cũng có thể học, có thể chuyển hướng qua làm BA hoặc làm sale hoặc có thể có được kiến thức khi va chạm với AWS trong công việc. 


Link: https://bit.ly/2Uo0LsX

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon