On-Demand Instance là gì?

Trong AWS có khái niệm On-Demand Instance, trước đó có đọc qua rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn hay quên. Ngoài khái niệm On-Demand Instance  thì còn nhiều khái niệm khác liên quan. Với tiêu chí cắt nghĩa một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất và đồng thời  dễ nhớ nhất cho các bạn dễ hình dung. 


On-Demand Instance: Kiểu xài nhiêu trả bấy nhiêu, giống với điện thoại trả sau của các bạn hay sử dụng. Xài xong tới tháng tính tiền. 

Reserved Instance: Gọi là trả trước 1 phần cho 1 type instance cố định, so với On-Demand Instance thì có thể chỉ bằng 70% chi phí. Ví dụ bạn mua cố định 1 năm, cố định 3 năm , cố định 5 năm thì bên AWS sẽ giảm giá thêm cho bạn. Nếu product của bạn ổn định và định hướng lâu dài thì nên mua cố định. 

Spot Instance: Một dạng giống bất động sản treo và chưa triển khai dự án của AWS, bạn có thể tham gia đấu giá và sử dụng các Instance này với chi phí cực thấp (chi phí này chắc gần 90% so với On-Demand Instance ). Tất nhiên của rẻ thì cũng có rủi ro của nó, các Instance này có thể bị AWS thu hồi lại mà không báo trước nhé.

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon