Download Free Python With Data Science Cheat Sheet

 Thấy các bạn Tây sử dụng các dạng Cheatsheet để mô tả hoặc giảng dạy khá trực quan. Giúp các bạn mới có thể học nhanh, người đã học thì có thể nhìn qua nhanh để tổng hợp lại các kiến thức bị "hỏng". Cheatsheet giống như bảng tuần hoàn hóa học ngày xưa mình học. Tổng hợp tất cả thông tin trên đấy và có liên kết với nhau. 

Mình xin chia sẻ cho các bạn download về có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, lâu lâu cầm điện thoại thay vì lướt facebook thì nhìn qua một cái. Tối tối về nhìn qua phát thì đi ngủ. 


Download bản PDF tại đây nhé: https://bit.ly/2Ta9JG4

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon