Điều khiển cảm xúc trong teamwork

Ngoài kỹ năng cứng trong trong việc chuyên môn về công nghệ thông tin của chúng ta, thì kỹ năng mềm cũng rất quan trọng để giúp chúng ta có thể gần gũi hơn với đồng nghiệp. Bên dưới là 2 khóa học khá hay về kỹ năng teamwork và cách chúng ta điều khiển "emontion" của mình sao cho hợp lý trong mọi hoàn cảnh. 


Increasing Emotional Intelligence

https://bit.ly/2HhIYwT

Emotional Intelligence and Teamwork

https://bit.ly/3dGubaW

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon