4 quyển sách hay nhất cho người mới học python

Khi mức độ phổ biến của ngôn ngữ tăng cao, các cơ hội trong lập trình Python cũng được mở rộng. Nếu bạn muốn học lập trình Python, có rất nhiều sách có sẵn trên thị trường. Sách cung cấp cho bạn khả năng học đúng giờ ngay cả khi bạn đang di chuyển và chúng thực sự chi tiết. Chúng tôi mang đến cho bạn một danh sách những cuốn sách Python tốt nhất cho người mới bắt đầu và lập trình viên nâng cao.

Python là ngôn ngữ lập trình được giải thích cho mục đích chung được sử dụng để phát triển web, học máy và phân tích dữ liệu phức tạp. Python là một ngôn ngữ hoàn hảo cho người mới bắt đầu vì nó dễ học và dễ hiểu.

Khi mức độ phổ biến của ngôn ngữ tăng cao, các cơ hội trong lập trình Python cũng được khuếch đại. Nếu bạn muốn học lập trình Python, có rất nhiều sách có sẵn trên thị trường. Sách cung cấp cho bạn khả năng học đúng giờ ngay cả khi bạn đang di chuyển và chúng thực sự chi tiết. Chúng tôi mang đến cho bạn một danh sách những cuốn sách Python tốt nhất cho người mới bắt đầu và lập trình viên nâng cao.


➡️Python Crash Course
Đây là quyển khá hay và căn bản cho tất cả mọi người mới bắt đầu tiếp cận python nhé.


 

➡️Head-First Python (2nd edition)➡️Learn Python the Hard Way (3rd Edition)

Cũng là bắt đầu từ cơ bản nhưng cách tiếp cận sẽ khác nhau.

➡️Python Programming: An Introduction to Computer Science (3rd Edition)

Cũng là bắt đầu từ cơ bản nhưng cách tiếp cận sẽ khác nhau.

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon