Bộ câu hỏi chứng chỉ Google Cloud Professional Cloud Developer Practice Exams

Mình mới check mail của Udemy thì nhận được thông tin liên quan đến bộ câu hỏi chứng chỉ Google Cloud Professional Cloud Developer Practice Exams. Tổng cộng có 100 câu hỏi nhé, mọi người tranh thủ, giá của bộ câu hỏi này tầm khoảng 100 USD.Còn liên quan đến chứng chỉ Google Cloud Professional Cloud Developer Practice Exams thì có giá 200 USD, thi trong vòng 2 tiếng có cả tiếng Anh và tiếng Nhật.

Chi tiết chứng chỉ 


  • Certification name : Google Cloud Certified Professional Cloud Developer
  • Điều kiện tiên quyết để thi: Không có
  • Thời gian thi : 2 hours
  • Exam Pattern : Multiple Choice and Multiple Select Questions
  • Passing Score : No scoring criteria
  • Validity : 2 years
  • Registration Fee : $200 + applicable taxes
  • Exam Languages : English and Japanese

Chi tiết 100 câu hỏi0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon