48 khóa học miễn phí về Programming của Coursera


Ngoài Udemy là nền tảng học online nổi tiếng thì còn có Coursera. Coursera thì các khóa học theo mình cảm nhận thì cao cấp hơn, chuyên nghiệp hơn với giảng viên là các giáo viên đến từ các trường đại học hàng đầu thế giới, ngoài ra thì khi học các khóa học sẽ có cấp chứng chỉ. Mình sẽ có một bài đánh giá chi tiết về từng nền tảng để các bạn có sự lựa chọn phù hợp.
Hôm nay mình tập hợp 48 khóa học miễn phí về Programming của Coursera để các bạn có thể làm quen trước khi tham gia vào các khóa học có phí trên nền tảng này. 48 khóa học miễn phí này khá đa dạng về lĩnh vực lập trình và được các giảng viên của các trường đại học giải dạy nhé. 


Tên khóa học Nguồn khóa học Link 
Introduction to Programming with MATLAB Vanderbilt University https://www.classcentral.com/course/matlab-3396
Learn to Program: The Fundamentals University of Toronto https://www.classcentral.com/course/programming1-385
Python and Statistics for Financial Analysis The Hong Kong University of Science and Technology https://www.classcentral.com/course/python-statistics-financial-analysis-12648
Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems: Part 1 University of Maryland, College Park https://www.classcentral.com/course/androidpart1-1178
Programming Languages, Part A University of Washington https://www.classcentral.com/course/programming-languages-452
Creative Programming for Digital Media & Mobile Apps University of London International Programmes https://www.classcentral.com/course/programming-languages-452
Introdução ao Controle Moderno Instituto Tecnológico de Aeronáutica https://www.classcentral.com/course/controle-moderno-8482
Learn to Program: Crafting Quality Code University of Toronto https://www.classcentral.com/course/programming2-390
Code Yourself! An Introduction to Programming University of Edinburgh https://www.classcentral.com/course/codeyourself-2938
Online Games: Literature, New Media, and Narrative Vanderbilt University https://www.classcentral.com/course/onlinegames-544
Python Programming: A Concise Introduction Wesleyan University https://www.classcentral.com/course/python-programming-introduction-7087
Interactive Computer Graphics The University of Tokyo ★★☆☆☆(4) https://www.classcentral.com/course/interactivegraphics-2067
Initiation à la programmation (en C++) École Polytechnique Fédérale de Lausanne https://www.classcentral.com/course/intropoocpp-849
Introduction à la programmation orientée objet (en C++) École Polytechnique Fédérale de Lausanne ★★★☆☆(3) https://www.classcentral.com/course/aprogramar-2939

1 nhận xét

  1. Contributed to the general concept and construction of this manuscript. He provided the element on the therapy of gambling and addicted behavior. Compulsive gambling is a serious situation that can destroy lives. Although treating 카지노 compulsive gambling could be difficult, many individuals who struggle with compulsive gambling have discovered help by way of skilled therapy. Compulsive gambling, also known as gambling dysfunction, is the uncontrollable urge to maintain gambling despite the toll it takes on your life. Gambling signifies that you are prepared to danger something you worth in the hope of getting something of even larger worth.

    Trả lờiXóa

Free Programming Coupon
EmoticonEmoticon