How to Create a Secure Website With WordPress Description


Wordpress gần như là một nền tảng blogger số 1 thế giới hiện nay, coding nhanh, tiện cho người dùng với hàng nghìn template có sẵn và có phí. Tuy nhiên để được một website một cách hoành thiện thì là cả một câu chuyển dài về coding, chất lượng code, tích hợp các plugin và đặt biệt là security. Vì là mã nguồn mở nên mọi điểm yếu của source code đều được phơi bài ra hoặc có thể phát hiện ra. Vì vậy mà có khóa học How to Create a Secure Website With WordPress Description, giá 100$, hiện tại đang giảm giá free nhé.Bên dưới là thông tin khóa học

This course covers:

 • How to Build a Beautiful WordPress Website.
 • How to Install and Customize the Virtue Theme.
 • Secure your WordPress site using step by step methods.
 • Password Protect your files with htaccess.
 • Protect your WordPress content.
 • And more…
 • After completing this course, you will be able to completely create a secure WordPress website from scratch.

Who this course is for:

 • Anyone who just simply wants to learn about wordpress.
 • Anyone with a wordpress website.
 • Web developers who want to learn how to secure wordpress.
 • What you’ll learn
 • Learn to Create a Responsive Website in Less Than 1 Hour.
 • Learn step by step how to customize the Virtue Theme.
 • Setup secure WordPress login using questions.
 • Backup and Restore your Website after an Attack.
 • Learn to Protect WordPress from Brute Force Attacks.
 • Learn to Secure an FTP connection.
 • Learn simple Htaccess Tweaks to improve WordPress Security.
 • Learn to Protect your Content in WordPress.
 • Requirements
 • Basic computer skills.
 • A desire to learn.
( Khóa học chỉ khuyến mãi 1-2 ngày nên các bạn nhanh chân nhé) 

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon