Appsumo miễn phí 100% adam.ai nền tảng video call meeting 1 năm

adam.ai là một ứng dụng quản lý toàn bộ vòng đời của cuộc họp từ lúc chuẩn bị ban đầu đến lúc kết thúc và chia sẻ cho các bên về nội dung cuộc họp, giúp bạn tiết kiệm hàng giờ điều phối các dự án.
Chi tiết bạn có thể tham khảo tại link bên dưới nhé.


adam.ai có giá 598 USD trên trang chủ của Appsumo. Tuy nhiên mình đang thấy có thông tin giảm giá 0 USD cho thời hạn một năm. Nếu bạn đang làm project hoặc đang điều hành một nhóm nhỏ thì có thể thử với nền tảng này. Nhanh tay lên nhé, vì thời gian cũng sắp hết. 

Link đăng ký một năm miễn phí https://appsumo.com/adamdotai-freebie/

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon