Miễn phí khóa học Chrome Extension Development For Everyone có giá 49.99 USD

 Đây là không phải là một khóa học nhàm chán 3 giờ nữa, thay vào đó bạn sẽ tìm thấy các video có kích thước ăn nhẹ chứa rất nhiều thông tin trong một phần nhỏ thời gian.

Tham gia với tôi để có cái nhìn thú vị và dễ tiếp cận về những gì phát triển Tiện ích mở rộng của Chrome cung cấp và thêm bộ kỹ năng mới vào profile chuyên nghiệp của bạn cho sự nghiệp trong tương lai.

https://www.udemy.com/course/chrome-extension-development-course-for-everyone/

0 Comments

Đăng nhận xét

Free Programming Coupon